23. Juli. 2013.

21. redovita sjednica Zastupničkoga doma

Obavještavam Vas da će  21. redovita sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH,  biti održana  u utorak i srijedu, 23. i 24. srpnja 2013. godine u 10.00 sati. Za 21. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – žurni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama idopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite – žurni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu – žurni postupak,
 4. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenoga zakona FBiH, predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a – skraćeni postupak,
 7. Prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH,
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarskim društvima,
 9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH,
 10. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza FBiH,
 11. Nacrt zakona o poštanskom prometu FBiH,
 12. Nacrt zakona o proračunima u FBiH,
 13. Nacrt zakona o igrama na sreću,
 14. Nacrt zakona o gasu u FBiH,
 15. Prijedlog odluke o usvajanju urbanističke osnove Regulacijskoga plana povijesnoga gradskog područja Blagaj za razdoblje od 2011. do 2021. godine i Regulacijski plan povijesnoga gradskog područja Blagaj za razdoblje od 2011. do 2021. godine – Urbanistička osnova,
 16. Izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za 2012. godinu,
 17. Izvješće Parlamentarnog povjerenstva odgovornog za reviziju o izvješćima revizije financijskih izvješća javnih poduzeća iz mjerodavnosti Parlamenta FBiH za 2011. godinu,
 18. Izvješće o radu za 2012. godinu i Financijski plan s Programom rada za 2013. godinu Komisije za vrijednosne papire,
 19. Analitičko izvješće o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2012. godinu,
 20. Izvješće o radu Federalnoga zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu,
 21. Izvješće o provedbi Zakona o koncesijama,
 22. Izvješće o stanju u poljoprivredi (Zeleno izvješće) u 2011. godini,
 23. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.