19. Decembar. 2017.

26. Redovita sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH

Na temelju članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH


S A Z I V A M

26. redovitu sjednicu  Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak i srijedu, 19. i 20.  prosinca 2017. godine s početkom u 10 sati.

Za  26. redovitu sjednicu predlažem sljedeći


D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom – skraćeni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o doprinosima – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog Zakona o kemikalijama,
 6. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sustavima,
 7. Nacrt Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH,
 8. Nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije BiH,
 9. Nacrt Zakona o elektronskom potpisu Federacije BiH,
 10. Nacrt Regulacijskog  plana povijesnog gradskog područja Blagaja za razdoblje od deset godina od dana usvajanja,
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izvješća o radu  Zavoda za transfuzijsku medicinu  Federacije BiH,
 12. Rebalans financijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2017. godinu,
 13. Plan rada i razvitka Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH (s Zaključkom o prihvaćanju  Plana rada i razvitka Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH),
 14. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,


PREDSJEDATELJ
Edin Mušić