12. Oktobar. 2020.

Poziv za 13. sjednicu Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Sukladno čl. 46. i 49. stavak 3. a u svezi s člankom 79. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazivam 13. sjednicu Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH za ponedjeljak, 12.10.2020. godine, s početkom rada u 10:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 

  1. Usvajanje Zapisnikâ s 10., 11. i 12. sjednice Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH;
  2. Analiza utjecaja pandemije koronavirusa - COVID-19 na stanje u poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj prerađivačkoj industriji;
  3. Razmatranje Prijedloga Zakona o šumama koji je Vlada Federacije BiH uputila u parlamentarnu proceduru (privitak: Prijedlog Zakona o šumama);
  4. Informacija o sprovedenim aktivnostima na izradi “Srednjoročne strategije razvitka poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH”;
  5. Prezentiranje informacije o realizaciji obveza Federalnoga ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva prema poljoprivrednim gazdinstvima i klijentima u smislu isplate redovitih poticajnih sredstava te isplate obveza iz 2011. godine a na temelju nadzora Federalne inspekcije;
  6. Tekuća pitanja.

 

 

Sjednica će se održati u Sarajevu, u dvorani Gradske uprave 320/III, u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3.

 

Napomena: U slučaju eventualne promjene mjesta održavanja sjednice Odbora biti ćete pravovremeno obaviješteni.

PREDSJEDNIK ODBORA

Ahmed Džubur, v. r.