11. April. 2012.

13. redovita sjednica Zastupničkoga doma

Obavještavam Vas da će se 13. redovita sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH, sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, održati u  srijedu i četvrtak, 11. i 12. travnja  2012. godine, s početkom  u 10 sati.  Za 13. sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI  RED

1. Amandmani na Ustav FBiH
d) Amandmani CXI i CXII na Ustav FBiH,
e) Informacija o provođenju odluka ustavnih sudova i stanja ustavnosti u FBiH, podnositelj: Ustavno povjerenstvo,
2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u FBiH – žurni postupak,
3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o odvjetništvu FBiH, predlagatelj: Irfan Ajanović – žurni postupak,
4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu mirovinu ostvarenu pod povoljnijim uvjetima, predlagatelj: Zijat Mušić – žurni postupak,
5. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, predlagač: grupa poslanika – hitni postupak,
6. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u FBiH i izbjeglicama iz BiH – skraćeni postupak,
7. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Agenciji za privatizaciju – skraćeni postupak,
8. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o ovršnom postupku – skraćeni postupak,
9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskoj konsolidaciji rudnika ugljena u FBiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u razdoblju od 2009. do 2015. godine sa Informacijom o realizaciji započetih aktivnosti na prestrukturiranju rudnika ugljena u FBiH sa osvrtom na trenutno stanje u rudnicima,
10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
11. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti FBiH,
12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala,
13. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,
14. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja,
15. Prijedlog Programa rada Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH,
16. a) Sporazum o grantu Trust Fonda Europske komisije IPA za vodoopskrbu i kanalizaciju u Živinicama po Projektu „Zaštite kvaliteta voda“,
b) Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje granta Trust Fonda Evropske komisije IPA namijenjenog za vodoopskru i kanalizaciju u Živinicama po Projektu „Zaštite kvaliteta voda“ ,
c) Projektni sporazum (Projekt zaštite kvaliteta voda: Projekt vodosnabdijevanja i kanalizacije Živinice) između Međunarodne banke za obnovu i razvitak i FBiH,
17. Prijedlog rezolucije o dijabetesu sa Odlukom o prihvatanju Rezolucije o dijabetesu,
18. a) Izvješće o poslovanju RTV FBiH za 2010. godinu,
b) Financijski plan za 2010. godinu,
c) Programski plan za 2011. godinu,
d) Izvješće neovisnog revizora za 2009. i 2010. godinu,
e) Tabele i grafikoni s podacima o gledanosti programa u 2010. godini,
19. Usuglašavanje tekstova prijedloga zakona i drugih akata različito usvojenih udomovima Parlamenta FBiH,
20.Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.