12. Novembar. 2013.

24. redovita sjednica Zastupničkoga doma

Obavještavam Vas da će 24. redovita sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH,  biti održana  u utorak i srijedu, 12. i 13. studenoga 2013. godine u 10.00 sati. Za 24. redovitu sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjoj trgovini – žurni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima, predlagatelj: Nasir Beganović – žurni postupak,
 3. Prijedlog zakona o prekršajima,
 4. Nacrt zakona o komasaciji,
 5. Nacrt zakona o državnoj službi FBiH,
 6. Nacrt zakona o gospodarskim društvima,
 7. Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu,
 8. Prijedlog strategije reforme mirovinskoga sustava u FBiH,
 9. Izvješće o radu Vlade FBiH za 2012. godinu,
 10. Izvješće o radu Federalnoga pravobraniteljstva za 2012. godinu,
 11. Prijedlog autentičnog tumačenja članka 4. Zakona o plaćama i naknadama sudaca i tužitelja u FBiH, predlagatelj: Zakonodavno-pravno povjerenstvo,
 12. Godišnje izvješće Visokoga  sudbenoga i tužiteljskoga vijeća Bosne i Hercegovine,
 13. Izvješće Europske mreže pravosudnih vijeća,
 14. Informacija o implementaciji razvojnih projekata u FBiH u 2012. godini,
 15. Informacija o vanjskom i unutarnjem dugu FBiH na dan 31.12.2012. godine,
 16. Izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za razdoblje siječanj – lipanj 2013. godine,
 17. Izvješće o zaduženju FBiH po osnovi emisije Rizničarskih zapisa (dražba od 03.09.2013. godine),
 18. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.