17. Decembar. 2013.

26. redovita sjednica Zastupničkoga doma

Obavještavam Vas da će 26. redovita sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH,  biti održana  u utorak i srijedu, 17. i 18. decembra 2013. godine u 10.00 sati. Za 26. redovitu sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Prijedlog zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine – žurni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova  na kojima  postoji stanarsko pravo – žurni postupak,
 3. Prijedlog zakona  o dopuni  Zakona  o korištenju  obnovljivih  izvora energije i učinkovite  kogeneracije – žurni postupak,
 4. Prijedlog zakona  o izmjenama i dopunama Zakona  o jedinstvenom sustavu  registracije, kontrole i naplate doprinosa - žurni postupak,
 5. Prijedlog zakona  o izmjenama Zakona  o financijskoj  konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u razdoblju od 2009. do 2015. godine - žurni postupak,
 6. Prijedlog  zakona   o izmjenama i dopunama  Kaznenoga  zakona  Federacije  Bosne i Hercegovine – skraćeni postupak,
 7. Prijedlog zakona   o izmjenama i dopunama Zakona  o transplantaciji organa  i tkiva u svrhu liječenja – skraćeni postupak,
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona  o ministarskim, vladinim  i  drugim imenovanjima FBiH – skraćeni postupak,
 9. Prijedlog zakona  o suzbijanju  korupcije  i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 10. 10. Prijedlog zakona o oduzimanju  nezakonito  stečene imovine Federacije Bosne i Hercegovine,
 11. Prijedlog zakona  o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine,
 12. Prijedlog zakona  o izmjenama  Zakona  o utvrđivanju i načinu izmirenja  unutarnjih obveza Federacije Bosne i Hercegovine,
 13. Prijedlog zakona  o zaštiti korisnika  financijskih usluga,
 14. Prijedlog zakona  o financijskoj konsolidaciji  gospodarskih društava  u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 15. Prijedlog zakona  o izmjenama i dopunama  zakona  o poticanju razvitka  malog gospodarstva,
 16. Prijedlog zakona   o izmjenama i dopunama Zakona  o lovstvu,
 17. Prijedlog zakona  o  prekršajima,
 18. Nacrt zakona  o izmjenama i dopunama Zakona  o unutarnjoj trgovini,
 19. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskoj konsolidaciji Javnoga poduzeća Željeznice Federacije d.o.o. Sarajevo za razdoblje 1.1.2008.  godine do 31.12.2012. godine,
 20. Nacrt zakona  o nedopuštenom oglašavanju,
 21. Nacrt zakona  o gospodarskim društvima,
 22. Nacrt zakona o javnom privatnom partnerstvu,
 23. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine  i Erste bank Oesterrechischen sparkassen AG za  realizaciju  Projekta „Nabava medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Unsko-sanskom kantonu“,
 24. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu  između Bosne i Hercegovine i Europske banke za  obnovu i razvitak (EBRD) za realizaciju  Projekta vodovod i kanalizacija Sarajevo,
 25. Obračun sredstava  u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 26. Statut Regulatorne komisije  za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 27. Izvješće Parlamentarnog povjerenstva  odgovornog za reviziju  o revizijskom izvješću Proračuna Federacije  Bosne i Hercegovine  i revidiranih korisnika Proračuna Federacije  Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
 28. Usuglašavanje  tekstova  prijedloga zakona  i drugih akata različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH:
  a) Prijedlog zakona  o izmjenama i dopunama zakona  o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
  b) Prijedlog zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku,
 29. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.