28. Januar. 2014.

Nastavak 26. redovite sjednice Zastupničkoga doma

Obavještavam Vas da će  nastavak 26. redovite sjednice Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH,  biti održan  u utorak i srijedu, 28. i 29. siječnja  2014. godine u 10,00. sati sa preostalim točkama dnevnog reda:

 1. Prijedlog zakona  o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine,
 2. Prijedlog zakona  o izmjenama  Zakona  o utvrđivanju i načinu izmirenja  unutarnjih obveza Federacije Bosne i Hercegovine,
 3. Prijedlog zakona  o zaštiti korisnika  financijskih usluga,
 4. Prijedlog zakona  o financijskoj konsolidaciji  gospodarskih društava  u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 5. Prijedlog zakona  o izmjenama i dopunama  zakona  o poticanju razvitka  malog gospodarstva,
 6. Prijedlog zakona   o izmjenama i dopunama Zakona  o lovstvu,
 7. Prijedlog zakona  o  prekršajima,
 8. Nacrt zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 9. Nacrt  zakona   o izmjenama i dopunama  Kaznenoga  zakona  Federacije  Bosne i Hercegovine,
 10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona  o ministarskim, vladinim  i  drugim imenovanjima FBiH,
 11. Nacrt zakona  o izmjenama i dopunama Zakona  o unutarnjoj trgovini,
 12. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskoj konsolidaciji Javnoga poduzeća Željeznice Federacije d.o.o. Sarajevo za razdoblje 1.1.2008.  godine do 31.12.2012. godine,
 13. Nacrt zakona  o nedopuštenom oglašavanju,
 14. Nacrt zakona  o gospodarskim društvima,
 15. Nacrt zakona o javnom privatnom partnerstvu,
 16. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine  i Erste bank Oesterrechischen sparkassen AG za  realizaciju  Projekta „Nabava medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Unsko-sanskom kantonu“,
 17. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu  između Bosne i Hercegovine i Europske banke za  obnovu i razvitak (EBRD) za realizaciju  Projekta vodovod i kanalizacija Sarajevo,
 18. Obračun sredstava  u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 19. a) Statut Regulatorne komisije  za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  b) Prijedlog Financijskog plana FERK-a za 2014. godinu
 20. Izvješće Parlamentarnog povjerenstva  odgovornog za reviziju  o revizijskom izvješću Proračuna Federacije  Bosne i Hercegovine  i revidiranih korisnika Proračuna Federacije  Bosne i Hercegovine za 2012. godinun
 21. Usuglašavanje  tekstova  prijedloga zakona  i drugih akata različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH:
  a)Prijedlog zakona  o izmjenama i dopunama zakona  o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
  b)Prijedlog zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku,
 22. Izbori i imenovanja.