21. Maj. 2014.

30. redovita sjednica Zastupničkog doma

Na temelju članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

30. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu i četvrtak, 21. i 22.  svibnja 2014. godine, s početkom u 10.00 sati.

Za 30. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku – žurni postupak,
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, predlagatelj: Besima Borić – žurni postupak,
 3. Prijedlog zakona o dopunama Kaznenoga zakona FBiH, predlagatelj: Mirza Ustamujić – žurni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivu naseljenih mjesta u određenim općinama, predlagatelj: Sead Omerbegović – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o igrama na sreću,
 7. Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom,
 8. Prijedlog zakona o biocidima,
 9. Prijedlog zakona o kemikalijama,
 10. Prijedlog pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa FBiH,
 11. Nacrt zakona o Javnoj ustanovi Zavod za prihvat i odgoj djece i maloljetnika - Sarajevo,
 12. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju,
 13. Nacrt zakona o osobnom imenu,
 14. Nacrt zakona o zaštiti okoliša,
 15. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne skrbi, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom,
 16. Nacrt zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti,
 17. Nacrt zakona o riznici u FBiH,
 18. Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne potpore osoba s invaliditetom,
 19. Nacrt zakona o financijskom poslovanju,
 20. Nacrt zakona o sprječavanju nasilja na sportskim događajima, predlagatelj: Aida Čikić,
 21. Prijedlog rezolucije o unaprjeđenju transplantacijske medicine u FBiH,
 22. Prijedlog prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH “Sliv rijeke Une” 2007. – 2027. godine,
 23. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.