06. Rujan. 2011.

Obavještavamo Vas da će se nastavak 4. redovite sjednice Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH, sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, održati u  utorak , 06.  rujna  2011. godine u 10 sati po već utvrđenom

DNEVNOM  REDU

  1. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o financijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u razdoblju 2009. do 2015. godine – skraćeni postupak,
  2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o cestama FBiH – skraćeni postupak,
  3. Prijedlog odluke o usvajanju Prostorne osnove Prostornogaplana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH „Sliv rijeke Une“ za razdoblje do 2028. godine,
  4. Godišnje izvješće Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH za 2010. godinu,
  5. Izvješće o radu za 2010. godinu i Program rada za 2011. godinu Financijske policije FBiH,
  6. Izvješće o radu za 2010. godinu i Program rada za 2011. godinu Porezne uprave FBiH,
  7. Izbori i imenovanja

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.