28. Rujan. 2011.

Obavještavamo Vas da će se 6. redovita sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH, sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, održati u  srijedu, 28.  rujna  2011. godine u 10 sati. Za sjednicu  je predložen sljedeći

DNEVNI  RED

  1. Prijedlog zakona o dopunama Kaznenoga zakona FBiH, predlagatelj: Jasmin Duvnjak – žurni postupak,
  2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o financijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u razdoblju 2009. do 2015. godine – skraćeni postupak,
  3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o klasifikaciji djelatnosti u FBiH- skraćeni postupak,
  4. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o javnim poduzećima u FBiH, skraćeni postupak,
  5. Nacrt zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja neizmirenih obveza nastalih po osnovi Zakona o osnovama socijalne skrbi, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom,
  6. Izvješće o izvršenju Financijskoga plana Federalnoga fonda solidarnosti za 2010. godinu,
  7. Usuglašavanje Prijedloga zakona o Financijsko-informatičkoj agenciji,
  8. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.