03. Prosinac. 2019.

Temeljem članka 50., a u svezi s člankom 60. i člankom 77. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», br. 69/07, 2/08), sazivamo Zajedničku sjednicu Povjerenstva za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Odbora za rad i socijalnu skrb, koja će biti održana u utorak, 03.12.2019. godine s početkom u  12.00 sati  (u zgradi Parlamenta Federacije BiH, u Ovalnoj dvorani Gradskoga vijeća – I kat, ul. H. Kreševljakovića br. 3).

Za ovu sjednicu se predlaže sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

  • Stanje u Zavodu za zabrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine Pazarić, Zavodu za zbrinjavanje mentalno-invalidnih osoba Drin, Zavodu za zbrinjavanje mentalno-invalidnih osoba Bakovići, Zavodu za odgoj muške djece i omladine Sarajevo i Ustanovi iz djelokuruga socijalne skrbi Ljubuški.

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA ODBORA

                                                                                         Mira Grgić, v.r.

                                                                                                                             PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

 

                                                                                      Mirsad Čamdžić, v.r.