03. Prosinac. 2019.

Sukladno čl. 46. i 49. stavak 3. a u svezi s člankom 75. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazivam 2. sjednicu Odbora za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH za utorak, 03.12.2019. godine, s početkom rada u 12.00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 

  1. Usvajanje Zapisnika s 1. sjednice Odbora za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
  2. Informacija o provođenju kontrole validnosti diploma u postupku koji sprovodi Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti;
  3. Informacija o nadležnosti Federalnoga ministarstva obrazovanja i znanosti i konkretne aktivnosti koje se u sferi obrazovanja sprovode u JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine;
  4. Tekuća pitanja.

 

Sjednica će se održati u Sarajevu, u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3., u uredu br. 413/IV.

 

PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                                                Dževad Adžem, v.r.