03. Prosinac. 2019.

Temeljem članka 49., a u svezi s člankom 60. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», br. 69/07, 2/08), sazivam 4. sjednicu Povjerenstva za zaštitu ljudskih prava i sloboda, koja će biti održana u utorak, 03.12.2019. godine s početkom u  11.00 sati  (u zgradi Parlamenta Federacije BiH, u Ovalnoj dvorani Gradskoga vijeća – I kat, ul. H. Kreševljakovića br. 3).

                 Za ovu sjednicu se predlaže sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Povjerenstva;
  2. Razmatranje  „Stanja u Zavodu za zabrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine Pazarić, Zavodu za zbrinjavanje mentalno.-invalidnih osoba Drin, Zavodu za zbrinjavanje mentalno-invalidnih osoba Bakovići, Zavodu za odgoj muške djece i omladine Sarajevo i Ustanovi iz djelokuruga socijalne skrbi Ljubuški“;
  3. Razmatranje podnesaka građana;
  4. Razno.

 

S poštovanjem,

                                                                                                            

                                                                               PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                                         Mirsad Čamdžić, v. r.