22. Srpanj. 2020.

Na osnovu člana 46, a u vezi sa članom 67. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, zakazujem 9. sjednicu Pvjerenstva za lokalnu samoupravu Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH u ponedjeljak, 27.07.2020.godine sa početkom u 12:00 sati.   Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije BiH u Sarajevu, ul. Hamdije Kreševljakovića, sala 320 (III sprat).

 Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Povjerenstva za lokalnu samoupravu ZD Parlamenta FBiH.
  2. Informacija o održavanju lokalnih izbora u Gradu Mostaru.
  3. Prijedlog Odluke o pristupanju i izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije Sarajevske čaršije.
  4. Informacija o raspodjeli budžetskih sredstava za jedinice lokalne samouprave iz budžeta FBiH za 2020. godinu.
  5. Socioekonomski pokazatelji po općinama u FBiH u 2019. godini.
  6. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u FBiH na dan 31.12.2019. godine.
  7. Inicijativa Zastupnika Eldina Vrače o dostavljanju izvještaja o utrošku sredstava iz budžeta jedinica lokalne samouprave za vrijeme stanja necreće u FBiH izazvanog pandemijom COVID-19.
  8. Informacija na aktivnostima izmjene i dopune zakona o lokalnoj samoupravi u dijelu organiziranja mjesnih zajednica.
  9. Pristigli zahtjevi za davanje mišljenja i inicijative upućene Povjerenstvu za lokalnu smaoupravu Parlamenta FBiH.
  10. Tekuća pitanja.

PREDSJEDATELJ POVJERENSTVA

                               Irfan Čengić, v.r.