01. Rujan. 2020.

Predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Mirsad Zaimović danas je održao radni sastanak sa predstavnicima Koordinacije temeljnih boračkih udruženja Armije RBIH.

Predstavnici Koordinacije informisali su predsjedavajućeg Zaimovića o dosadašnjim aktivnostima i trenutnom statusu boračke populacije, te predložili smjernice u radu za naredni period s ciljem poboljšanja statusa kroz usvajanje zakonske regulative iz oblasti boračko – invalidske zaštite.

Predsjedatelj Zaimović je izrazio apsolutnu podršku radu boračkih udruženja, ističući da je ključ uspjeha upravo jedinstvo koje njeguje Koordinacija i da je efikasna saradnja sa predstavnicima institucija države od krucijalne važnosti, te insistirao na daljoj aktivnoj saradnji kroz radne sastanke i prisustvo sjednicama Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Tokom sastanaka razgovarano je o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH, drugim zakonskim rješenjima iz oblasti  boračko - invalidske zaštite, te statusu i pravima djece šehida /poginulih boraca.

Predsjednik Koordinacije Almin Škrijelj je izrazio zahvalnost predsjedavajućem Zaimoviću na do sada ukazanoj podršci, te naveo da je koordinirana i aktivna saradnja sa institucijama način na koji se borcima ukazuje poštovanje za sve ono što su učinili za državu BiH.

Delegaciju Koordinacije činili su predsjednik Organizacije porodica šehida i poginulih boraca FBiH Almin Škrijelj, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Esad Delić, predsjednik Saveza demobilisanih boraca Sabahudin Ramić i predsjednik Saveza nosilaca ratnih priznanja Aljo Bošnjaković.