04. Rujan. 2020.

Temeljem čl. 4., 14. i 16. Poslovnika o radu Parlamentarne povjerenstva odgovorne za reviziju, a u vezi sa člankom 49. Poslovnika Predstavničkog/Zastupničkog doma i članka 46. Poslovnika o radu Doma naroda, s a z i v a m  1. sjednicu za 10. rujan 2020. godine sa početkom u 12,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

DNEVNI RED

 

 1. Konstituiranje Parlametarnog povjerenstva odgovornog za reviziju.

 2. Izmjena Poslovnika o radu Parlametarnog povjerenstva odgovornog za rerviziiu.

 3. lnformacija o objavljenim i pristiglim izvještajima finansijske revizije korisnika proračuna za 2017., 2018. i 2019. godinu.

4. lnformacija o pristiglim inicijativama i zahtjevima za sprovođejnem speciialne revizije:

- Inicijativa Sanele Klarić zastupnice u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

 - Zahtjev za reviziju poslovanja JP “RAD" Tešanj.

- Zahtjev za reviziju finansijskih izvješća Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo za 2018. godinu.

- Zahtjev za specijalnu reviziju J.U. Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

 5.  Prijedlog grupa za razmatranje revidiranih subjekata i usaglašavanje datuma za javna saslušanja i definisanje rasporeda članova po grupama.

 6. Godišnje izvješće o aktivnostima Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH za 2019. godinu.

 7. Dokument okvirnog budžeta Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH 2020.-2020. godinu., 2021.-2023. godinu i korigovani DOB-a za 2021.-2023. godinu.

8. Finansijski zahtjev - Nacrt budžeta za 2021. godinu Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH.

9. Tekuća pitanja.

 

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ulica Hamdije Kreševljakovića br.3, Sarajevo, Ovalna sala Gradskog vijeća 109/l.