29. Rujan. 2020.

Temeljem članka 49., a u svezi s člankom 74. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH, br. 69/07, 2/08, 26/20), sazivam 3. sjednicu Odbora za povratak izbjeglih i raseljenih osoba. Sjednica će biti održana u utorak, 29.09.2020. godine s početkom u 13.00 sati  (u zgradi Parlamenta Federacije BiH, I. kat, u Ovalnoj dvorani Gradskoga vijeća – ul. H. Kreševljakovića br. 3).

         Za ovu sjednicu se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika 2. sjednice Odbora;
  2. Razmatranje Informacije o realizaciji programa za dodjelu sredstava po Javnom pozivu i drugih transfera raseljenim osobama i povratnicima – presjek stanja;
  3. Razmatranje dopisa Povjerenstva za ljudska prava, zaprimljeno 28.07.2020. godine br. 01/4,02/4-49-2224/19;
  4. Razno.

 

           S poštovanjem,

                                                                                 PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                          Marijan Klaić, v.r.