14. Listopad. 2020.

Sukladno   članku 49.Poslovnika Zastupničkoga doma ,  sazivam  7. sjednicu  Povjerenstva  za izbor i imenovanje Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH  u stanki sjednice Zastupničkoga doma, dana 14.10. 2020. godine  

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

DNEVNI RED

 

  1.  Usvajanje zapisnika sa 3. i nastavka  nastavka 3. sjednice; 4., 5. i 6.sjednice Povjerenstva za izbor i  imenovanje
  2. Prijedlog odluke o izboru članova u  Zajedničko povjerenstvo za usuglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  3.  Tekuća pitanja

 

                                                                                                                            PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                                                                      Dr.Mladen Bošković, v.r.