22. Svibanj. 2012.

Obavještavam Vas da će se 15. redovita sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH, sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, održati u  utorak i srijedu, 22. i 23. svibnja  2012. godine, s početkom  u 10 sati.  Za 15. sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI  RED

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim upravnim pristojbama i Tarifi federalnih upravnih pristojbi,
 2. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode,
 3. Nacrt zakona o dopuni Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, predlagatelj: Ibrahim Nadarević,
 4. Nacrt zakona o nasljeđivanju,
 5. Nacrt zakona o preuzimanju dioničkih društava,
 6. a) Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za realizaciju Projekta vodoopskrbe Čapljine,
  b) Ugovor o zajmu (Projekt vodoopskrbe Čapljine) između BiH i Europske banke za obnovu i razvitak,
  c) Ugovor o potpori projektu (Projekt vodoopskrbe Čapljine) između FBiH i Općine Čapljina i Europske banke za obnovu i razvitak,
  d) Projektni ugovor (Projekt vodoopskrbe Čapljine) između JP Komunalno Čapljina d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvitak,
  e) Informacija o zaduženju Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za realizaciju Projekta vodoopskrbe Čapljine,
 7. Prijedlog strategije razvitka znanstvenoistraživačkog i istraživačkorazvojnog rada u FBiH za razdoblje 2012. – 2022. Godine,
 8. Statut Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine,
 9. Statut Sveučilišne kliničke bolnice Mostar,
 10. Zaključci o izmjenama i dopunama Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH,
 11. Izvješće o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2012. godinu,
 12. Analiza mreža sudova u FBiH,
 13. Izvješće o danim pomilovanjima tijekom 2011. godine,
 14. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.