06. Rujan. 2012.

U svezi s prijedlogom više od 20 zastupnika u Zastupničkome domu Parlamenta FBiH za sazivanje izvanredne sjednice Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH od 29.08.2012. godine, obavještavam Vas da će se, sukladno članku 98. stavak 1., a u svezi sa člankom 96. st. 1. i 4. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, u četvrtak, 06. rujna 2012. godine održati:

  1. 7. izvanredna sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH sa početkom u 10 sati, za koju predlažem sljedeći

 

DNEVNI  RED

  1. Funkcionalno uspostavljanje nove parlamentarne većine u Zastupničkome domu Parlamenta FBiH.

 

  1. 8. izvanredna sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH sa početkom u 12 sati, za koju predlažem slijedeći

DNEVNI  RED

  1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna FBiH za 2012. godinu – žurni postupak,
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2012. godinu – žurni postupak,
  3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH - žurni postupak,
  4. Prijedlog zakona o izmirenju obveza FBiH prema Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje – žurni postupak,
  5. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja FBiH po IV Stand by aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom.

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.