07. Studeni. 2012.

Obavještavamo Vas da će naredna redovita sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH, sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, biti održana u srijedu i četvrtak, 7. i 8. studenog 2012. godine, u 10,00 sati.  Za  sjednicu predlažemo sljedeći:

DNEVNI  RED

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenome postupku FBiH – žurni postupak,

2. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu mirovinu ostvarenu pod povoljnijim uvjetima – žurni postupak,

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, predlagatelj: Ismet Osmanović – žurni postupak,

4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije – skraćeni postupak,

5.  Prijedlog zakona o klasifikaciji zanimanja u FBiH – skraćeni postupak,

6.  Prijedlog zakona o dopunama zakona o poljoprivredi, predlagatelj: Jasminka Durić – skraćeni postupak,

7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, predlagatelji: Safet Softić i Ibrahim Nadarević – skraćeni postupak,

8. Prijedlog zakona o upravljanju državnim kapitalom u gospodarskim društvima u FBiH,

9. Prijedlog zakona o zapošljavanju stranaca,

10. Prijedlog zakona o volontiranju, predlagatelj: Povjerenstvo za pitanja mladih,

11. Nacrt zakona o prekršajima,

12. Nacrt zakona o energetskoj učinkovitosti,

13. Nacrt zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH,

14. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarskim društvima,

15. Nacrt zakona o financijskoj konsolidaciji gospodarskih društava u FBiH,

16. a)Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja prema Ugovoru o financiranju između BiH i Europske investicijske banke za financiranje Projekta Koridor Vc – II. faza,
b) Ugovor o financiranju između BiH i Europske investicijske banke za realizaciju Projekta Koridor Vc – II. faza,
c) Usuglašen zapisnik s pregovora između BiH i Europske investicijske banke za realizaciju Projekta Koridor Vc – II. faza,
d) Informacija o kreditu Europske investicijske banke za realizaciju Projekta Koridor  Vc – II. faza,

17. a) Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja prema Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD) za realizaciju dodatnoga financiranja Projekta olakšanja pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća,
b) Sporazum o zajmu (dodatno financiranje za Projekt olakšanja pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća) između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvitak,
c) Federalni projektni sporazum (Dodatno financiranje za Projekt olakšanja pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća) između Međunarodne banke za obnovu i razvitak i FBiH,
d) Projektni dokument Dodatno financiranje za Projekt olakšanja pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća,
e) Usuglašen zapisnik s pregovora između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD) glede Dodatnoga financiranja za Projekt olakšanja pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća,
f) Informacija o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD) za Projekt poboljšanja pristupa malih i srednjih poduzeća financijskim sredstvima – dodatno financiranje,

18. Izvješće Povjerenstva za utvrđivanje neplaćenih poreznih obveza,

19. a) Izvješće o izvršenju Financijskoga plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za razdoblje siječanj – prosinac 2011. godine,
b) Izvješće o izvršenju Financijskoga plana Federalnoga fonda solidarnosti za razdoblje  siječanj – prosinac 2011. godine,
c) Izvješće o izvršenju Financijskoga plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za razdoblje siječanj – prosinac 2011. godine,
d) Program sanacije viška rashoda nad prihodima Federalnoga fonda solidarnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH,

20. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.