28. Studeni. 2012.

Obavještavamo Vas da će 17. redovita sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH, sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, biti održana u srijedu, četvrtak i petak, 28., 29. i 30. studenoga 2012. godine u 10 sati.  Za  sjednicu predlažemo sljedeći:

DNEVNI  RED

1.Prijedlog zakona o dopunama Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu mirovinu ostvarenu pod povoljnijim uvjetima – žurni postupak,

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi FBiH – žurni postupak,

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama – skraćeni postupak,

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama – skraćeni postupak,

5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu – skraćeni postupak,

6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima FBiH – skraćeni postupak,

7. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o notarima, predlagatelj: Mirza Ustamujić – skraćeni postupak,

8. Prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u obitelji,

9. Prijedlog zakona o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine,

10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu,

11. Prijedlog zakona o liječništvu,

12. Prijedlog zakona o sestrinstvu i primaljstvu,

13. Prijedlog zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije,

14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama,

15. Prijedlog zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u kaznenome postupku,

16. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku,

17. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticaju razvitka malog gospodarstva,

18. Nacrt zakona o zaštiti potrošača – korisnika financijskih usluga,

19. Nacrt zakona o obvezatnim osiguranjima u prometu,

20. Nacrt zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe u FBiH,

21. Nacrt zakona o dopunama Zakona o likvidacijskom postupku,

22. Nacrt zakona o unutarnjem platnom prometu,

23. Nacrt zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH,

24. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stranim ulaganjima,

25. Nacrt zakona o naftnim derivatima u FBiH,

26. Nacrt zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme u FBiH,

27. a) Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o financiranju između BiH i Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za realizaciju Projekta registracije nepokretnosti,
b) Sporazum o financiranju (Projekt registracije nepokretnosti) između BiH i Međunarodne asocijacije za razvitak,Đ
c) Projektni sporazum zaključen između Međunarodne asocijacije za razvitak  i FBiH,
d) Informacija o zaduženju kod Svjetske banke – Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za realizaciju Projekta registracije nepokretnosti,

28. Nacrt prostornog plana područja posebnih obilježja za FBiH „Sliv rijeke Une“ 2007.- 2027. godine,

29. a) Izvješće o poslovanju RTV FBiH za 2011. godinu,
b) Bilanca stanja i uspjeha 2008.-2011. godina,
c) Izvješće neovisnog revizora za 2011. godinu,
d) Programski plan za 2012. godinu,

30. Usuglašavanje prijedloga zakona i drugih akata različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,

31. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.