19. Ožujak. 2013.

Obavještavam Vas da će 19. redovita sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH, sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, biti održana u utorak, 19. ožujka 2013. godine, u 10.00 sati.  Za 19. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u FBiH – žurni postupak
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu – žurni postupak
 3. Prijedlog zakona o elektronskom dokumentu
 4. Nacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom
 5. Nacrt zakona o uposlenicima u tijelima jedinica lokalne samouprave
 6. Nacrt zakona o gospodarskim komorama FBiH
 7. Nacrt zakona o kemikalijama
 8. Nacrt zakona o pomoći na cesti
 9. Nacrt zakona o biocidima
 10. Nacrt zakona o izvršenju kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera u FBiH
 11. Nacrt zakona o slatkovodnom ribarstvu FBiH
 12. a)Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Raiffeisen Bank International AG za financiranje Projekta “Modernizacija Univerziteta u Bihaću”
  b)Sporazum o kreditu (Projekat „Modernizacija Univerziteta u Bihaću“) između BiH koju zastupa Ministarstvo financija i trezora i Raiffeisen Bank International AG

  c) Usuglašeni zapisnik sa pregovora
  d) Informacija o robnom kreditu Raiffeisen Bank International AG za financiranje Projekta “Modernizacija Univerziteta u Bihaću”
 13. a)Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o kreditu između Bosne i Hercegovine i UniCredit bank Austria AG za financiranje Projekta nabave medicinske opreme za potrebe Javne ustanove Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš"
  b)Kreditni sporazum za financiranje Projekta nabave medicinske opreme za potrebe Javne ustanove Opća bolnica „Prim. Dr. Abdulah Nakaš“ između BiH koju predstavlja Ministarstvo financija i trezora i Unicredit Bank Austria AG
  c)Usuglašeni zapisnik sa pregovora
  d)Informacija o zaduženju po Sporazumu o kreditu između BiH i Unicredit Bank Austria AG za financiranje Projekta nabave medicinske opreme za potrebe Javne ustanove Opća bolnica „Prim. Dr. Abdulah Nakaš“
 14. Prijedlog financijskog plana – proračuna FERK-a za 2013. godinu
 15. Prijedlog financijskog plana Federalnoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu i Procjene plana za 2014. i 2015. godinu
 16. Prijedlog financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
 17. Prijedlog financijskog plana Federalnoga zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2013. godinu
 18. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Federalnoga zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu
 19. Usuglašavanje tekstova prijedloga zakona i drugih akata različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH
  a)Zakon o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode
  b)Zakon o izmjeni Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku
  c)Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije
 20. Izbori i imenovanja
  -  formiranje Kluba parlamentarki

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.