11. Travanj. 2013.

 

Obavještavam Vas da će nastavak 19. redovite sjednice Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH, sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, biti održan u četvrtak, 11. travnja 2013. godine, u 10.00 sati prema već utvrđenom dnevnom redu:

5.    Nacrt zakona o uposlenicima u tijelima jedinica lokalne samouprave

 1. Nacrt zakona o kemikalijama
 2. Nacrt zakona o pomoći na cesti
 3. Nacrt zakona o biocidima
 4. Nacrt zakona o izvršenju kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera u FBiH
 5. Prijedlog Zaključka o osnivanju Kluba parlamentarki Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH
 6. a)Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Raiffeisen Bank International AG za financiranje Projekta “Modernizacija Univerziteta u Bihaću”
  b)Sporazum o kreditu (Projekat „Modernizacija Univerziteta u Bihaću“) između BiH koju zastupa Ministarstvo financija i trezora i Raiffeisen Bank International AG
  c) Usuglašeni zapisnik sa pregovora
  d) Informacija o robnom kreditu Raiffeisen Bank International AG za financiranje Projekta “Modernizacija Univerziteta u Bihaću”
 1. a) Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o kreditu između Bosne i Hercegovine i UniCredit bank Austria AG za financiranje Projekta nabave medicinske opreme za potrebe Javne ustanove Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš"
  b) Kreditni sporazum za financiranje Projekta nabave medicinske opreme za potrebe Javne ustanove Opća bolnica „Prim. Dr. Abdulah Nakaš“ između BiH koju predstavlja Ministarstvo financija i trezora i Unicredit Bank Austria AG
  c) Usuglašeni zapisnik sa pregovora
  d) Informacija o zaduženju po Sporazumu o kreditu između BiH i Unicredit Bank Austria AG za financiranje Projekta nabave medicinske opreme za potrebe Javne ustanove Opća bolnica „Prim. Dr. Abdulah Nakaš“
 1. Prijedlog financijskog plana – proračuna FERK-a za 2013. godinu
 2. Prijedlog financijskog plana Federalnoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu i Procjene plana za 2014. i 2015. godinu
 3. Prijedlog financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
 4. Prijedlog financijskog plana Federalnoga zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2013. Godinu
 5. Prijedlog Odluke o zaduživanju tajnika oba Doma Parlamenta FBiH da pripreme tekst Odluke o Zajedničkoj službi Parlamenta FBiH
 6. Izbori i imenovanja

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.