25. Lipanj. 2013.

Obavještavam Vas da će  20. redovita sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH,  biti održana u utorak 25. lipnja 2013. godine u 10.00. sati. Za 20. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti – žurni postupak,
 2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o obligacijskim odnosima – žurni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji BiH (Zoran Perić, Selma Jakupović, zastupnici i Aner Žuljević, izaslanik) – žurni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskoj konsolidaciji Javnog poduzeća Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo za razdoblje 01.01.2008. do 31.12.2012. godine – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu,
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama,
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama,
 9. Prijedlog zakona o stočarstvu,
 10. Prijedlog zakona o stvarnim pravima,
 11. Prijedlog zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama,
 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja,
 13. Prijedlog zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH,
 14. Prijedlog zakona o zaštiti prirode,
 15. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama  Federacije BiH,
 16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH,
 17. Prijedlog oduke o izmjeni Odluke o osnivanju Fonda za profesiolnalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom,
 18. Prijedlog strategije razvitka industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji BiH,
 19. Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2011. godinu s Odlukom o prihvatanju Obračuna sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine  za 2011. godinu ,V.broj: 1658/12 od 27.12.2012.godinu
  - Izvješće  „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine - 2011. godina s Odlukom o prihvatanju Izvješća „Zdravstveno stanje  stanovništva  i zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine -2011. godine,V.broj: 1657/12 od 27.12.2012.,
 20. - Izvješće o radu  Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2012. godinu broj: 01-02-4-660/13 0d 28.3.2013. godine,
  - Izvješće o  realizaciji financijskog plana za 2012. godinu broj: 01-02-4-550/13 od 14.3.22013 godine,
 21. Statut Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo,
 22. Statut Zavoda za transfuzijsku  medicinu Federacije BiH,
 23. Izbor i imenovanja

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ulica Hamdije Kreševljakovića 3.