Za razmatranje pitanja što su u mjerodavnosti Zastupničkoga doma, za razmatranje nacrta i prijedloga zakona i drugih općih akata Zastupničkoga doma i za pripremanje i obavljanje drugih poslova za Zastupnički dom osnivaju se stalna i povremena radna tijela.

Radna tijela Zastupničkoga doma daju mišljenja, podnose prijedloge i izvješćuju Zastupnički dom o pitanjima iz svoga djelokruga, a odlučuju samo o pitanjima što su im ovim Poslovnikom ili odlukom Zastupničkoga doma data u izravnu mjerodavnost.

Radna tijela na temelju zaključka Zastupničkoga doma provode istragu i u tu svrhu mogu zahtijevati svjedočenja, dokaze i isprave.

Stalna radna tijela osnivaju se ovim Poslovnikom ili odlukom Zastupničkoga doma.
Povremena radna tijela osnivaju se zaključkom Zastupničkoga doma.

Zastupnički dom odlukom bira predsjednika, zamjenika predsjednika i članove radnog tijela koji se biraju iz reda zastupnika u Zastupničkome domu. Predsjednik i zamjenik predsjednika radnog tijela ne mogu biti iz iste političke stranke.

Zastupnički dom ima sljedeća radna tijela:

 1. Ustavno povjerenstvo;
 2. Zakonodavno-pravno povjerenstvo;
 3. Administracijsko povjerenstvo;
 4. Povjerenstvo za europske integracije;
 5. Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava i sloboda;
 6. Povjerenstvo za sigurnost;
 7. Povjerenstvo za izbor i imenovanje;
 8. Povjerenstvo za informiranje;
 9. Povjerenstvo za jezična pitanja;
 10. Mandatno-imunitetsko povjerenstvo;
 11. Povjerenstvo za jednakopravnost spolova;
 12. Povjerenstvo za lokalnu samoupravu;
 13. Povjerenstvo za pitanja mladih;
 14. Etičko povjerenstvo;
 15. Odbor za ekonomsku i financijsku politiku;
 16. Odbor za energetiku, rudarstvo i industriju;
 17. Odbor za promet i komunikacije;
 18. Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju;
 19. Odbor za pravdu i opću upravu;
 20. Odbor za povratak izbjeglih i raseljenih osoba;
 21. Odbor za obrazovanje, znanost, kulturu i sport;
 22. Odbor za braniteljska i invalidska pitanja;
 23. Odbor za rad i socijalnu skrb;
 24. Odbor za zdravstvo;
 25. Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo;
 26. Odbor za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam.

Zajednička radna tijela oba doma Parlamenta Federacije BiH

Pored svojih stalnih radnih tijela, Zastupnički dom s Domom naroda uspostavlja:

i druga zajednička radna tijela sukladno odluci koju donose oba doma Parlamenta.

Zajedničko povjerenstvo za usuglašavanje različito usvojenih tekstova zakona stalno je radno tijelo s potpuno istim poslovničkim statusom, pravima i dužnostima, kao i ostala radna tijela Zastupničkoga doma i broji deset članova.
Zajedničko povjerenstvo sačinjava pet zastupnika koje bira Zastupnički dom, te pet izaslanika koje bira Dom naroda.
Zadaća Zajedničkog povjerenstva je da domovima uputi prijedlog rješenja spornih pitanja nastalih zbog različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta, i to usuglašavanjem spornih odredbi zakona.

Zajedničko povjerenstvo za usuglašavanje različito usvojenih tekstova zakona vode predsjednik i zamjenik predsjednika Zajedničkog povjerenstva koji se na položaju predsjednika rotiraju svakih šest mjeseci.

Jednog od njih bira Zastupnički dom, a drugog bira Dom naroda. Predsjednik i zamjenik predsjednika Zajedničkog povjerenstva imaju ista prava i dužnosti kao i ostali predsjednici stalnih radnih tijela u domovima Parlamenta.