10. Rujan. 2013.

Obavješćujem Vas da će  nastavak 21. redovite sjednice Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH,  biti održan u utorak, 10. rujna 2013. godine u 10.00 sati, s preostalim točkama dnevnoga reda:

  1. Izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za 2012. godinu,
  2. Izvješće Parlamentarnoga povjerenstva odgovornoga za reviziju o izvješćima revizije financijskih izvješća javnih poduzeća iz mjerodavnosti Parlamenta FBiH za 2011. godinu,
  3. Izvješće o radu za 2012. godinu i Financijski plan s Programom rada za 2013. godinu Komisije za vrijednosne papire,
  4. Analitičko izvješće o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2012. godinu,
  5. Izvješće o radu Federalnoga zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu,
  6. Izvješće o provedbi Zakona o koncesijama,
  7. Izvješće o stanju u poljoprivredi (Zeleno izvješće) u 2011. godini.