29. Listopad. 2013.

Obavještavam Vas da će 23. redovita sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, biti održana u utorak i srijedu, 29. i 30. listopada 2013. godine u 10.00 sati. Za 23. redovitu sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Prijedlog zakona o amnestiji za nedopušteno držanje minsko-eksplozivnih sredstava i oružja u FBiH – žurni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskoga zakona FBiH – žurni postupak,
 3. Prijedlog autentičnog tumačenja članka 5. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire, predlagatelj: Zakonodavno-pravno povjerenstvo Zastupničkoga doma,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja,
 5. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o likvidacijskom postupku,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku,
 7. Prijedlog zakona o proračunima u FBiH,
 8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama i fondacijama,
 9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku,
 10. Prijedlog pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa FBiH,
 11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnoga odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno-invalidnih osoba – DRIN,
 12. Prijedlog odluke o utvrđivanju Programa provedbe statističkih istraživanja od interesa za FBiH za razdoblje 2013. – 2016. godine,
 13. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i projektu između BiH i Kreditanstalt fur Wederaufbau (KfW) za realizaciju Projekta „Vjetropark Podveležje“
 14. Prve izmjene i dopune Financijskoga plana Federalnoga zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu,
 15. Izvješće o radu Nadzornoga odbora Federalnoga zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2011. godinu,
 16. Prijedlog statuta Zavoda za  javno  zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine,
 17. Izvješće o odobrenim pomilovanjima za 2012. godinu, predlagatelj: predsjednik FBiH,
 18. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.