Zastupnički dom ima Stručnu službu u kojoj rade državni službenici i namještenici i koji izvršavaju poslove za potrebe Zastupničkoga doma, klubova stranaka i radnih tijela.

U Stručnoj službi Zastupničkoga doma postoje tri organizacijska dijela i to:

  1. Ured predsjedatelja Zastupničkoga doma i dopredsjedatelja Zastupničkoga doma
  2. Ured tajnika Zastupničkoga doma
  3. Služba radnih tijela Zastupničkoga doma

Stručna služba Zastupničkoga doma obavlja točno utvrđene poslove koji su predviđeni Ustavom,  zakonima, Poslovnikom Zastupničkoga doma i internim pravnim aktima.

VIŠE O POSLOVIMA STRUČNE SLUŽBE MOŽETE PRONAĆI OVDJE