10. Prosinac. 2013.

Obavještavam Vas da će  nastavak 24. redovite sjednice Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH,  biti održan  u utorak, 10. prosinca 2013. godine u 10,00. sati sa preostalim točkama dnevnog reda:

  1. Izvješće o radu Vlade FBiH za 2012. godinu,
  2. Izvješće o radu Federalnoga pravobraniteljstva za 2012. godinu,
  3. Prijedlog autentičnog tumačenja članka 4. Zakona o plaćama i naknadama sudaca i tužitelja u FBiH, predlagatelj: Zakonodavno-pravno povjerenstvo,
  4. Godišnje izvješće Visokoga  sudbenoga i tužiteljskoga vijeća Bosne i Hercegovine,
  5. Izvješće Europske mreže pravosudnih vijeća,
  6. Informacija o implementaciji razvojnih projekata u FBiH u 2012. godini,
  7. Informacija o vanjskom i unutarnjem dugu FBiH na dan 31.12.2012. godine,
  8. Izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za razdoblje siječanj – lipanj 2013. godine,
  9. Izvješće o zaduženju FBiH po osnovi emisije Rizničarskih zapisa (dražba od 03.09.2013. godine),
  10. Izbori i imenovanja.