28. Siječanj. 2014.

Obavještavam Vas da će  nastavak 26. redovite sjednice Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH,  biti održan  u utorak i srijedu, 28. i 29. siječnja  2014. godine u 10,00. sati sa preostalim točkama dnevnog reda:

 1. Prijedlog zakona  o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine,
 2. Prijedlog zakona  o izmjenama  Zakona  o utvrđivanju i načinu izmirenja  unutarnjih obveza Federacije Bosne i Hercegovine,
 3. Prijedlog zakona  o zaštiti korisnika  financijskih usluga,
 4. Prijedlog zakona  o financijskoj konsolidaciji  gospodarskih društava  u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 5. Prijedlog zakona  o izmjenama i dopunama  zakona  o poticanju razvitka  malog gospodarstva,
 6. Prijedlog zakona   o izmjenama i dopunama Zakona  o lovstvu,
 7. Prijedlog zakona  o  prekršajima,
 8. Nacrt zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 9. Nacrt  zakona   o izmjenama i dopunama  Kaznenoga  zakona  Federacije  Bosne i Hercegovine,
 10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona  o ministarskim, vladinim  i  drugim imenovanjima FBiH,
 11. Nacrt zakona  o izmjenama i dopunama Zakona  o unutarnjoj trgovini,
 12. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskoj konsolidaciji Javnoga poduzeća Željeznice Federacije d.o.o. Sarajevo za razdoblje 1.1.2008.  godine do 31.12.2012. godine,
 13. Nacrt zakona  o nedopuštenom oglašavanju,
 14. Nacrt zakona  o gospodarskim društvima,
 15. Nacrt zakona o javnom privatnom partnerstvu,
 16. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine  i Erste bank Oesterrechischen sparkassen AG za  realizaciju  Projekta „Nabava medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Unsko-sanskom kantonu“,
 17. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu  između Bosne i Hercegovine i Europske banke za  obnovu i razvitak (EBRD) za realizaciju  Projekta vodovod i kanalizacija Sarajevo,
 18. Obračun sredstava  u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 19. a) Statut Regulatorne komisije  za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  b) Prijedlog Financijskog plana FERK-a za 2014. godinu
 20. Izvješće Parlamentarnog povjerenstva  odgovornog za reviziju  o revizijskom izvješću Proračuna Federacije  Bosne i Hercegovine  i revidiranih korisnika Proračuna Federacije  Bosne i Hercegovine za 2012. godinun
 21. Usuglašavanje  tekstova  prijedloga zakona  i drugih akata različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH:
  a)Prijedlog zakona  o izmjenama i dopunama zakona  o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
  b)Prijedlog zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku,
 22. Izbori i imenovanja.