29. Travanj. 2014.

Na temelju članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

29. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak, 29. travnja 2014. godine, s početkom u 10.00 sati.

Za 29. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog amandmana  CX. i amandmana CXI. na Ustav Federacije BiH,
 2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o sudovima u FBiH – žurni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o kaznenom postupku FBiH – žurni postupak,
 4. Prijedlog zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH – žurni postupak,
 5. Prijedlog zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom – žurni postupak,
 6. Prijedlog zakona o prekršajima – žurni postupak,
 7. Prijedlog zakona o izmjeni Kaznenoga zakona FBiH – skraćeni postupak,
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave – skraćeni postupak,
 9. Prijedlog zakona o naftnim derivatima u FBiH,
 10. Nacrt zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenih radom termoelektrana,
 11. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu od 28.10.2008. godine između BiH i Europske banke za obnovu i razvitak za Projekt Koridor Vc,
 12. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i projektu Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), BiH, FBiH i Javnoga poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za realizaciju Projekta izgradnje hidroelektrane Janjići,
 13. Usuglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
 14. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.