03. Lipanj. 2014.

Obavješćujem Vas da će  nastavak 29. redovite sjednice i 30. redovita sjednica Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, biti održane u utorak i srijedu, 03. i 04.  lipnja  2014. godine u 10.00. sati. Za 30. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku – žurni postupak,
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, predlagatelj: Besima Borić – žurni postupak,
 3. Prijedlog zakona o dopunama Kaznenoga zakona FBiH, predlagatelj: Mirza Ustamujić – žurni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivu naseljenih mjesta u određenim općinama, predlagatelj: Sead Omerbegović – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o inspekcijama FBiH,
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH,
 8. Prijedlog zakona o igrama na sreću,
 9. Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom,
 10. Prijedlog zakona o biocidima,
 11. Prijedlog zakona o kemikalijama,
 12. Prijedlog pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa FBiH,
 13. Nacrt zakona o Javnoj ustanovi Zavod za prihvat i odgoj djece i maloljetnika - Sarajevo,
 14. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju,
 15. Nacrt zakona o osobnom imenu,
 16. Nacrt zakona o zaštiti okoliša,
 17. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne skrbi, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom,
 18. Nacrt zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti,
 19. Nacrt zakona o riznici u FBiH,
 20. Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne potpore osoba s invaliditetom,
 21. Nacrt zakona o financijskom poslovanju,
 22. Nacrt zakona o sprječavanju nasilja na sportskim događajima, predlagatelj: Aida Čikić,
 23. Prijedlog rezolucije o unaprjeđenju transplantacijske medicine u FBiH,
 24. Prijedlog prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH “Sliv rijeke Une” 2007. – 2027. godine,
 25. Izbori i imenovanja.

NAPOMENA: Diskusija o Prijedlogu Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu od 28.10.2008. godine između BiH i Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt Koridor Vc nije zaključena. Zastupnički dom je usvojio zaključak kojim je odgođeno izjašnjavanje o ovoj točki dnevnog reda dok se ne dostavi obrazloženje o utrošku sredstava u izgradnji autoceste od 01.01.2011. do 01.01.2014. godine. Vlada je dostavila tražene informacije 19.05.2014. godine i istog dana su Vam  dostavljene  e-mailom, a dva dana kasnije i na CD-u.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.