23. Srpanj. 2014.

Na osnovu članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH obavještavam Vas da će se nastavak 31. redovite sjednice Zastupničkog doma Parlamenta Federacije  i  32. redovita sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, održati u srijedu i  četvrtak, 23. i 24. srpnja 2014. godine, s početkom u 10.00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:                         

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji (predlagatelj: Odbor za braniteljska i invalidska pitanja Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH) – žurni postupak,
 2. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskoga rata (predlagatelj: zastupnici: M. Selimović, I. Nadarević., M. Novalić i O. Suljagić) – žurni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o pomilovanju - žurni postupak,
 4. Prijedlog zakona o državljanstvu Federacije BiH – žurni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nepogoda (predlagatelj: Klub zastupnika Narodne stranke Radom za boljitak)  – žurni postupak,
 6. 6Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o doprinosima (predlagatelj: Klub zastupnika Narodne stranke Radom za boljitak) – žurni postupak,
 7. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o federalnim upravnim pristojbama i tarifi federalnih upravnih pristojbi – žurni postupak,
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji – skraćeni postupak,
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji – skraćeni potupak,
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite – skraćeni postupak,
 11. Prijedlog  zakona o energetskoj učinkovitosti u Federaciji BiH,
 12. Prijedlog zakona o plinu u Federaciji BiH,
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, predlagatelj: Jasminka Durić,
 14. Nacrt zakona o financijskom upravljanju i kontroli  u javnome sektoru u Federaciji BiH,
 15. Izvješće o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovi emisije rizničarskih zapisa, dostavljen: 11.03.2014.g.; 10.04.2014.g.; 29.04.2014.g. i 26.05.2014.g.,
 16. Izvješće o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2013. godinu, broj 01-02-4-827/14 od 13.03.2014.; Izvješće o izvršenju financijskoga plana za 2013. godinu broj: 01-02-4-825/14 od 13.03.3014.g.,
 17. Izvješće o izvršenju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine,
 18. Izvješće o izvršenju Financijskoga plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2013. godinu i Izvješće o izvršenju Financijskoga plana Federalnoga fonda solidarnosti za 2013. godinu,
 19. Analitičko izvješće o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2013. godinu,
 20. Izvješće o radu Agencije za bankarstvo FBiH za 2013. godinu, s Informacijom o bankarskom sustavu FBiH  s 31.12.2013. g., Informacijom o mikrokreditnom sustavu FBiH s 31.12.2013. i Informacijom o sektoru lizinga u FBiH s 31.12.2013. g. (konačni nerevidirani podatci),
 21. Izvješće o radu FERK-a za 2013. godinu,
 22. Izvješće o radu Komisije za vrijednosne papire za 2013. godinu i Financijski plan i Program rada za 2014. godinu,
 23. Izvješće o radu Komisije za koncesije Federacije BiH za 2013. godinu,
 24. Privremene smjernice elektroenergetske politike Federacije BiH s Odlukom o utvrđivanju privremenih smjernica elektroenergetske politike za sve sudionike u elektroenergetskom sektoru,
 25. Informacija o stanju prava braniteljske populacije s analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite za razdoblje srpanj 2010. do 31. ožujka 2014.,
 26. Informacija o preustrojstvu kredita Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD)-31788 za Projekt regionalni program razvitka cesta, kredita Europske investicijske banke  (EIB)-20515 za Projekt Sarajevska obilaznica i kredita OPEC fonda 1022PB za Projekt Sarajevske obilaznice koju je prihvatila Vlada FBiH, s pratećim materijalima,
 27. Informacija o aktivnostima na izboru strateškog partnera za financiranje i izgradnju TE Banovići, Bloka 1-300 MW – druga faza tenderskog procesa,
 28. Informacija o aktivnostima na izboru projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekt izgradnje Bloka 7-450 MW u TE Tuzla,
 29. Druge izmjene i dopune Financijskoga plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine,
 30. Plan zaštite i spašavanja Federalnoga hidrometeorološkog zavoda od prirodnih i drugih nepogoda,
 31. 3Usuglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
 32. Izbori i imenovanja