18. Svibanj. 2011.

DNEVNI RED 1. SJEDNICE ZASTUPNIČKOGA DOMA PARLAMENTA FBIH
 

 1. Izbor dopredsjedateljice Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH,
 2. Prijedlog zakona  o izmjeni  Zakona o obligacijskim odnosima – žurni postupak,
 3. Nacrt zakona o koncesijama,
 4. Prijedlog zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine – žurni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama  Zakona  o obrtu i srodnim djelatnostima – žurni postupak,
 6. Prijedlog zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i  Hercegovine – žurni postupak,
 7. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o parničnom postupku – žurni postupak,
 8. Nacrt zakona o izmjenama  Zakona  o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine,
 9. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obveza na temelju računa  stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine – žurni postupak,
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak – žurni postupak,
 11. Prijedlog zakona o dopunama Kaznenoga zakona Federacije Bosne i Hercegovine,
 12. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona  o izmjeni i dopuni Zakona o odvjetništvu Federacije Bosne i Hercegovine,
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kaznenih sankcija  u  Federaciji Bosne i Hercegovine,
 14. Nacrt zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku,
 15. Nacrt zakona  o matičnim knjigama  u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 16. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala,
 17. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza Federacije Bosne i Hercegovine – žurni postupak,
 18. a) Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o kreditu između Bosne i Hercegovine  i UniCredit bank Austria AG za financiranje Projekta nabave opreme i pružanje usluga za dvije bolnice u Sarajevu,  
  b) Kreditni sporazum za financiranje Projekta nabave opreme i pružanje usluga za dvije bolnice u Sarajevu između Bosne i Hercegovine koju predstavlja Ministrastvo financija i trezora  i UniCredit bank Austria AG
  c) Informacija o robnom kreditu UniCredit Bank Austria  AG za financiranjeProjekta nabave opreme i pružanje usluga za dvije bolnice u Sarajevu,
 19. a) Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po sporazumu o kreditu između Bosne i Hercegovine i UniCredit bank Austria AG za financiranje Projekta nabave opreme za KJKP “Rad” d.o.o. Sarajevo,
  b) Sporazum o kreditu za financiranje Projekta nabave opreme za “Rad” d.o.o. Sarajevo između Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo financija i trezora i UniCredit bank Austria AG,
  c) Informacija o robnom kreditu UniCredit bank Austria AG za financirane Projekta nabave opreme za KJKP “Rad” d.o.o. Sarajevo,
 20. a) Prijedlog odluke  o prihvatanju Sporazuma o sredstvima zajma između Kraljevine Španjolske  zastupane po Instituto de credito oficial  i Bosne i Hercegovine zastupane  po Ministarstvu financija i trezora za financiranje Projekta izgradnje postrojenja  za pročišćavanje otpadnih voda u Širokom Brijegu,
  b) Sporazum o sredstvima zajma između Kraljevine Španjolske  zastupane po Instituto de credito oficial i Bosne i Hercegovine  zastupane po Ministarstvu financija i trezora,
  c) Informacija o kreditu Kraljevine Španjolske  za Projekt financiranja sustava otpadnih voda u Općini Široki Brijeg,
 21. a) Prijedlog odluke o usvajanju Prostorne osnove Prostornoga plana FBiH za razdoblje 2008. do 2028. godine,
  b) Prostorni plan FBiH za razdoblje 2008. do 2028. godine,
  c) Prostorna osnova – sintezni tekst,
  d) Prostorna osnova – karte 1-15
  e) Izvod iz prostorne osnove – sintezni prikaz osnovne koncepcije prostornoga razvitka,
 22. Izvješće o radu Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK-a  za 2010.godinu,
 23. Godišnje izvješće o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2010. godinu,
 24. Prijedlog zaključka o procesu izrade pročišćenih tekstova zakona,
 25. Prijedlog zaključka kojim se podržava Vlada FBiH u provođenju procedure vezano uz  provedbu Odluke o dodjeli stana Emini Smajović,
 26. Prijedlog zaključka o sudjelovanju Vlade FBiH u izgradnji spomenika Papi Ivanu Pavlu II.,
 27. Izbori i imenovanja.