22. Lipanj. 2011.

Obavještavam Vas da će se 2. redovita sjednica  Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH, sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, održati u  srijedu,  22. lipnja  2011. godine u 10 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH -  žurni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama – žurni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o financijskoj policiji-žurni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u FBiH – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ograničenoj uporabi duhanskih prerađevina – skraćeni postupak,
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju – skraćeni postupak,
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave – skraćeni postupak,
 9. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja – skraćeni postupak,
 10. Nacrt zakona o zaštiti prirode,
 11. Nacrt zakona o osobnom imenu,
 12. a) Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o financiranju između BiH i Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za realizaciju Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) – dodatno financiranje,
  b) Sporazum o financiranju (dodatno financiranje za Projekt jačanja zdravstvenog sektora) između BiH i Međunarodne asocijacije za razvitak,
  c) Projektni sporazum (dodatno financiranje za Projekat jačanja zdravstvenog sektora) između Međunarodne asocijacije za razvitak i FBiH,
  d) Projektni dokument za dodatno financiranje za predloženi kredit,
  e) Usuglašeni zapisnik s pregovora između BiH i Međunarodne asocijacije za razvitak dodatnog financiranja Projekta jačanja zdravstvenog sektora,
  f) Informacija o kreditu Svjetske banke – Međunarodne asocijacije za razvitak za Projekt jačanja zdravstvenog sektora – dodatno financiranje,
 13. Program rada Vlade FBiH za 2011. godinu,
 14. Program rada Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH za 2011. godinu,
 15. Prijedlog strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u FBiH 2011.-2015. godine,
 16. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacijskoga plana povijesnoga gradskog područja Blagaj za razdoblje od 2011. do 2021. godine,
 17. Prijedlog odluke o usvajanju urbanističke osnove Regulacijskoga plana povijesnoga gradskog područja Počitelj za razdoblje 2008. do 2018. godine,
 18. 18.Izvješće o radu Agencije za bankarstvo FBiH za 2010. s informacijom o bankarskom sustavu FBiH sa 31.12.2010. godine, o mikrokreditnom sustavu FBiH sa 31.12.2010. godine i o Sektoru lizinga u FBiH sa 31.12.2010. godine,
 19. Izvješće o radu Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK-a  za 2010.godinu i Prijedlog financijskog plana FERK-a za 2011. godinu,
 20. Izvješće o radu Nadzornoga odbora Agencije za privatizaciju u FBiH za 2010. godinu,
 21. Godišnje izvješće Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH za 2011. godinu,
 22. Inicijativa za izmjenu Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH,
 23. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

NAPOMENA: Ukoliko se ne završi rad po predloženom dnevnom redu, nastavak  2. sjednice Zastupničkoga doma održat će se u četvrtak, 23. lipnja 2011. godine.