09. јануар. 2019.

На основу члана 96. став 4. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ

С А З И В А М

1. ванредну сједницу Представничког дома Парламента Федерације БиХ, за сриједу 09. јануара 2019. године. Ванредна сједница ће бити одржана након завршетка наставка конституирајуће сједнице.

За 1. вандредну сједницу предлажем слједећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. Приједлог Буджета ФБиХ за 2019. годину - хитни поступак,
  2. Приједлог Закона о извршаванју Буджета ФБиХ за 2019. годину - хитни поступак,
  3. Приједлог Закона о допуни Закона о буджетима у ФБиХ - хитни поступак,
  4. Приједлог Одлуке о даванју сагласности на Финансијски план Федералног завода за запошлјаванје за 2019. годину и процјену плана за 2020. и 2021. годину и Одлука о извршаванју Финансијског плана Федералног завода за запошлјаванје за 2019. годину,
  5. Приједлог Одлуке о даванју сагласности на Финансијски план Федералног завода за пензијско и инвалидско осигуранје за 2019. годину и Одлука о извршаванју Финансијског плана Федералног завода за пензијско и инвалидско осигуранје за 2019. годину,
  6. Приједлог Одлуке о даванју сагласности на Финансијски план Завода здравственог осигуранја и реосигуранја Федерације Босне и Херцеговине за 2019. годину (консолидовани) и Финансијски план федералног фонда солидарности за 2019. годину (Анеџ I) и Одлука и начину извршаванја Финансијског плана Завода здравственог осигуранја и реосигуранја ФБиХ за 2019. годину.

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Кршевлјаковића 3.

 

С поштованјем,

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
мр.сци. Елвир Карајбић