28. фебруар. 2019.

ПОЗИВ

 

У складу са чланом  49. став 3. а у вези са чланом 65. Пословника  Представничког дома  Парламента Федерације Босне и Херцеговине, сазивам 1. сједницу Мандатно-имунитетске комисије Представничког дома Парламента Федерације БиХ за четвртак, 28.2.2019. године, са почетком рада у 9.30  часова.

 

За сједницу предлажем сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

 

            1.Конституисање  Мандатско-имунитетске комисије

            2.Верификовање мандата посланику Представничког дома Парламента Федерације БиХ: Мији Крешићу

 

Сједница ће бити одржана  у Сарајеву, у згради Парламента Федерације БиХ, Хамдије Крешевљаковића бр. 3., у кабинету  потпредсједавајућег  Дома, соба 103/I.

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
      
Асим Камбер, с.р.