27. фебруар. 2019.

П О З  И В

 

У складу са чланом 49. став 3. а у вези са чланом 70. Пословника Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине сазивам 1. сједницу Одбора за енергетику, рударство и индустрију  Представничког дома Парламента Федерације БиХ за сриједу, 27.2.2019. године, са почетком рада у 12.00 сати.

 

За сједницу предлажем слиједећи:

ДНЕВНИ РЕД

  1. .Конституисање Одбора
  2. Разматрање Приједлога Одлуке о одобравању Одлуке о издавању гаранције ФБИХ у корист извозно-увозне банке Кине за кредитно задужење Јавног предузећа Електропривреда  БИХ д.д. Сарајево и Приједлог Одлуке о давању претходне сагласности за кредитно задужење Јавног предузећа Електропривреда д.д. Сарајево код извозно-увозне банке Кине за Пројекат изградње Блока 7-450 МW  ТЕ Тузла.
  3. Текућа питања

 

Сједница ће се одржати у Сарајеву, у згради Парламента Федерације БиХ, Хамдије Крешевљаковића бр. 3., у кабинету потпредсједавајућег Дома, соба 103/I

ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА
  Сафер Демировић,с,р.