27. фебруар. 2019.

На основу члана 49. став 3. а у вези с чланом 61. Пословника Представничког дома Парламента Федерације Босне и  Херцеговине, сазивам 2. сједницу Комисије за безбједност која ће бити одржана у сриједу, 27. 02. 2019. године с почетком у 12  часова.

 За сједницу предлажем сљедећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. Усвајање Записника 1. сједнице Комисије,
  2. Информација о стању безбједности у вези с убиствима грађанина и полицајаца,
  3. Информација о стању у Федералној управи полиције,
  4. Разно.

 

Сједница ће бити одржана у Сарајеву, у згради Парламента ФБиХ, Овална сала Градског вијећа 109/И, ул. Хамдије Крешевљаковића 3. тел: 033 214-071

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
       Дамир Машић, с.р.