27. фебруар. 2019.

У складу са чл. 46. и 49. став 3. а у вези са чланом 75. Пословника Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине сазивам Конституишућу сједницу Одбора за образовање, науку, културу и спорт Представничког дома Парламента Федерације БиХ за сриједу, 27.02.2019. године, са почетком рада у 11.00 часова.

 

За сједницу предлажем сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

  1. Конституисање Одбора за образовање, науку, културу и спорт Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине;
  2. Упознавање Одбора за образовање, науку, културу и спорт Представничког дома Парламента Федерације БиХ о дјеловању Одбора из претходног сазива (секретарица  Одбора);
  3. Дефинисање смјерница за дјеловање с акцентом на приоритизацију обавеза;
  4. Текућа питања.

Сједница ће бити одржана у Сарајеву, у згради Парламента Федерације БиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића бр. 3., у Малој сали Градског вијећа 110/I.

ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА
     Џевад Аџем, с.р.