09. април. 2019.

У складу са чл. 46. и 49. став 3. а у вези са чланом 72. Пословника Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине сазивам Конституирајућу сједницу Одбора за денационализацију и приватизацију Представничког дома Парламента Федерације БиХ за уторак, 09.04.2019. године, са почетком рада у 14.00 часова.

 

За сједницу предлажем сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

 

  1. Конституисање Одбора за денационализацију и приватизацију Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине;
  2. Информација о извршеним ревизијама приватизације друштвеног капитала привредних друштава и банака у Федерацији Босне и Херцеговине за период јули – децембар 2018. године;
  3. Текућа питања.

 

Сједница ће бити одржана у Сарајеву, у згради Парламента Федерације БиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића бр. 3., у Овалној сали Градског вијећа 109/I.

 

ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА
   Ивица Павковић, с.р.