09. април. 2019.

На основу члана 49. став 3. а у вези са чланом 61. Пословника Представничког дома Парламента Федерације Босне и  Херцеговине, сазивам 3. сједницу Комисије за безбједност која ће бити одржана у уторак, 09. 04. 2019. године с почетком у 13  часова.

За сједницу предлажем сљедећи:

 

 Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

  1. Усвајање Записника 2. сједнице Комисије,
  2. Извјештај о раду Федералног министарства унутрашњих послова за 2015. годину,
  3. Информација о стању безбједности на подручју ФБиХ за 2015. годину,
  4. Извјештај о раду Федералног министарства унутрашњих послова за 2016. годину,
  5. Информација о стању безбједности на подручју ФБиХ за 2016. годину,
  6. Извјештај о раду Федераног министарства унутрашњих послова за 2017. годину,
  7. Информација о стању безбједности на подручју ФБиХ за период 01.01.-30.06.2017. године,
  8. Извјештај о раду Федералног министарства унутрашњих послова за период 01.01. до 30.06.2018. године,
  9. Информација о стању безбједности на подручју ФБиХ за период 01.01.-30.06.2018. године,
  10. Разно.

 

      Сједница ће бити одржана у Сарајеву, у згради Парламента ФБиХ, Овална сала Градског вијећа 109/1, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.

тел: 033 214-071

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
      Дамир Машић, с.р.