09. мај. 2019.

У складу са чланом  49. став 3. а у вези са чланом 65. Пословника  Представничког дома  Парламента Федерације Босне и Херцеговине, сазивам 3. сједницу Мандатно-имунитетске комисије Представничког дома Парламента Федерације БиХ за понедјеЉак13.05.2019. године, са почетком рада у 9.30  часова.

 

За сједницу предлажем сљедећи:

 

ДНЕВНИ РЕД

 

  1. Верификовање мандата посланицима  Представничког дома Парламента Федерације

               

 

Сједница ће бити одржана  у Сарајеву, у згради Парламента Федерације БиХ, Хамдије Крешевљаковића бр. 3., у сали број 320/III.

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

   Асим Камбер, с.р.