07. јун. 2019.

На основу члана 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ

                                                                                       С А З И В А М

3. редовну сједницу  Представничког дома Парламента Федерације БиХ, за понеђељак и уторак, 24. и 25. јуна 2019. године у 12 сати.
За  3. редовну сједницу предлажем слиједећи


                                                                                      Д Н Е В Н И   Р Е Д

1.    Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о раду ФБиХ, предлагач: Златко Ерцеговић – скраћени поступак,
2.    Приједлог Закона о измјенама и допунама Породичног закона Федерације БиХ, предлагач: Лана Прлић – скраћени поступак (од 15.03.2019.),
3.    Приједлог Закона о измјенама и допунама Породичног закона Федерације БиХ, предлагач: Лана Прлић – скраћени поступак (од 10.04.2019.),
4.    Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о друмском пријевозу у Федерацији БиХ, предлагач: Ирфан Ченгић – скраћени поступак,
5.    Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о припадности јавних прихода у Федерацији БиХ, предлагач: Хамдија Абдић – скраћени поступак,
6.    Нацрт Закона о спортским клубовима у Федерацији БиХ, предлагач: Ирфан Ченгић,
7.    Приједлог Одлуке о Стручној служби Представничког дома Парламента ФБиХ, предлагач: Колегиј Представничког дома Парламента ФБиХ,
8.    Информација о Одлуци о поскупљењу плина,
9.    Одлука о давању сагласности на Ребаланс Финансијског плана Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине за 2018. годину,
10.    Одлука о давању сагласности на Финансијски план Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине за 2019. годину,

11.    Одлука о издвајању средстава у Фонд солидарности Федерације Босне и Херцеговине за 2019. годину,
12.    Годишњи план задуживања за 2019. годину,
13.    Стратегија управљања дугом 2019. – 2021. године,
14.    Квартални извјештај о дугу Q1/2019,
15.    Извјештај о раду Федералног завода за запошљавање за 2018. годину,
16.    Извјештај о извршењу Програма рада Агенције за ревизију приватизације у Федерацији Босне и Херцеговине за 2018. годину,
17.    Извјештаји Фонда за професионалну рехабилтацију и запошљавање особа са инвалидитетом за 2018. годину, 
18.    Извјештај о извршењу Буџета Федерације Босне и Херцеговине у периоду од 1.1. до 31.12. 2018. године,
19.    Извјештај о раду Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2018. годину, 
20.    Информација о извршеним ревизијама приватизације државног капитала привредних друштава и банака у Федерацији Босне и Херцеговине за период јули – децембар 2018. године, 
21.    Информација о вањском и унутрашњем дугу у Федерацији Босне и Херцеговине на дан 31.12. 2018. године.


Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, ул. Хамдије Крешевљаковића 3.

С поштовањем,

                 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
                 мр.сци. Елвир Карајбић