10. јун. 2019.

На основу чл. 46. и 49., а у вези са чланом 77. Пословника Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине заказујем 2. сједницу Одбора за рад и социјалну заштиту, за понедјељак, 24.06.2019. године у 11.00 часова. За сједницу је предложен сљедећи:

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

  1. Усвајање записника са 2. сједнице Одбора за рад и социјалну заштиту,
  2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о раду ФБиХ, предлагач Златко Ерцеговић- скраћени поступак;
  3. Приједлог закона о измјенама и допунама Породичног закона Федерације БиХ, предлагач: Лана Прлић  скраћени поступак (од 15.03.2019.);
  4. Приједлог закона о измјенама и допунама Породичног закона Федерације БиХ, предлагач: Лана Прлић- скраћени поступак (од 10.04.2019.);
  5. Извјештај о раду Федералног завода за запошљавање за 2018. годину;
  6. Извјештај Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом за 2018. годину;
  7. Текућа питања.

 

 

Сједница ће бити одржана у згради Парламента Федерације БиХ (320 /III), улица Хамдије Крешевљаковића, број 3, Сарајево.                                                                                                                                               

 

                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИЦА ОДБОРА

              

                                                                                                     Мира Гргић, с.р.