10. јун. 2019.

На основу чл. 46. и 49., а у вези с чланом 78. Пословника Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине заказујем 1. сједницу Одбора за здравство, која ће бити одржана у понедјељак,  24.06.2019. године у  09,00 часова.

       

За сједницу предлажем сљедећи:  

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

  1. Конституисање Одбора за здравство,
  2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о раду ФБиХ, предлагач Златко Ерцеговић- скраћени поступак;
  3. Одлука о давању сагласности на Ребаланс Финансијског плана Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине за 2018.годину;
  4. Одлука о давању сагласности на Финансијски план Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине за 2019.годину;
  5. Разно.

 

 

Сједница ће бити одржана у згради Парламента Федерације БиХ ( сала 320/I), у улици Хамдије Крешевљаковића, бр. 3. Сарајево.

                                                                                           

 

                                                          

                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА

                                                                           

                                                                                                                             Мирсад Кацила, с.р.