Vijesti-sr

Позив за 7. редовну сједницу Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине

На основу члана 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента ФБиХ

 

 

С А З И В А М

 

7. редовну сједницу Представничког дома Парламента Федерације БиХ за уторак, 28.11.2023. године у 10 часова.

За  7. редовну сједницу предлажем слиједећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1.    Приједлог Закона о подузетничкој инфраструктури у Федерацији БиХ,

2.    Приједлог Закона о потицању развоја мале привреде у Федерацији БиХ,

3.    Приједлог Закона о измјени Закона издвајању и усмјеравању дијела прихода предузећа оствареног кориштењем хидроакумулационих објеката, предлагач: Клуб посланика ХДЗ БиХ – ХНС – скраћени поступак,

4.    Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ, предлагачи: Клубови посланика СДП БиХ, НиП-Помак, НС, ХДЗ БиХ – ХНС, ХДЗ 1990 – ХНП и ПДА,

5.    Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о зајму између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој (ИБРД) за Програм интегрираног развоја коридора Саве и Дрине примјеном вишефазног програмског приступа,

6.    Приједлог Одлуке о давању сагласности на допуну Статута Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање, 

7.    Извјештај о одобравању издвајања средстава из „Текућа резерва“ Владе Федерације Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2023. годину за период 01.01. до 30.06.2023. године на прописаним обрасцима,

8.    Избори и именовања.

 

С поштовањем,

 

                                                                                  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА

                                                                              Мирјана Маринковић-Лепић