Vijesti-sr

Позив за 4. редовну сједницу Представничког дома Парламента Федерације БиХ

На основу члана 96. става 1. Пословника Представничког дома Парламента ФБиХ

 

С А З И В А М

 

 

4. редовну сједницу Представничког дома Парламента Федерације БиХ за уторак, 25.07.2023. године у 11 часова.

За  4. редовну сједницу предлажем сљедећи

 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д:

 

1.    Приједлог одлуке о измјенама и допунама буџета Федерације БиХ за 2023. годину –хитни поступак,

2.    Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршавању буџета Федерације БиХ за 2023. годину –хитни поступак,

3.    Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о трезору у Федерацији БиХ – скраћени поступак,

4.    Приједлог закона о заштити цивилних жртава рата у Федерацији БиХ,

5.    Нацрт закона о измјенама и допуни Закона о прекршајима,

6.    Нацрт закона о заштити менталног здравља,

7.    Извјештај Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом за 2022. годину,

8.    Документ оквирног буџета Федерације БиХ за раздобље 2024. – 2026. година

9.    Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основи емисије (7Y) обвезница,

10. Квартално извјешће о дугу Q1/2023,

11. Годишњи план задуживања за 2023. годину,

12. Закључци Супштине Кантона Сарајево,

13. Избори и именовања.

 

С поштовањем,

 

                                                                                     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋа

 

                                                                             Мирјана Маринковић-Лепић

 

 

НАПОМЕНА: Могуће је одржавање наставка сједнице у сриједу 26.07.2023. године.