Tematska sjednica: Problem iseljavanja stanovništva sa područja Federacije BiH

www.parlamentfbih.ba/bs/page.php?id=1588